Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Avtalskurs för sågverksindustrin

Kursen innehåller en genomgång av avtalet. Utrymme ges för diskussion och grupparbeten.

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare med flera.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Arbetstidsregler
  • Anställningens ingående och upphörande
  • Avlöningsbestämmelser
  • Tillägg p.g.a. arbetstidens förläggning
  • Permission
  • Semester
  • Betalning vid omplacering och omflyttning av arbetare
  • Övriga bestämmelser av central betydelse

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 exkl. moms
inklusive kursmaterial, kaffe och lunch.

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår blockutbildning.
Attraktiva kurser är förlagda i direkt anslutning till varandra, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.
De kurser som ingår är arbetsmiljö-,  arbetsrätt-  och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver.