Avtalskurs för sågverksindustrin (via Teams)

Kursen innehåller en genomgång av avtalet.

Anmäl dig här

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet kontaktem med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar, lönehandläggare med flera.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Kursen hålls digitalt via Microsoft Teams och är uppdelad i två block.

Block 1: Utbildningens första del behandlar sågverksavtalets bestämmelser gällande anställningens ingående, anställningens upphörande och arbetstid. Några av de områden som kommer behandlas är avtalets regelverk gällande veckovila, dygnsvila och övertidsregler.

Block 2: Utbildningens andra del är en fortsättningskurs. Blocket innehåller en genomgång av sågverksavtalets bestämmelser gällande lön och ersättningar, omplaceringar, ATK och semester och sjukdom.

Datum och tid

28 september 2021 13.00-16.00
29 september 2021 09.00-12.00

Kostnad

1 900 kronor exkl. moms.

Anmäl dig här