Avtalskurs SVEMEK (virtuell)

Kursen vänder sig till dig som ska tolka och tillämpa SVEMEK-avtalet för arbetare. På kursen behandlas de mer centrala villkorsbestämmelserna. Med avtalet som utgångspunkt kommer även viss arbetsrättslig lagstiftning att beröras.

Anmäl dig här

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare. Det är i denna roll nödvändigt att ha kunskap om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ska öka din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Efter genomgången kurs ska du kunna tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet. Du ska även ha kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbeta hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representant vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar och lönehandläggare m.fl.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Ur innehållet

 • Arbetstidsregler och arbetstidsförkortning
 • OB-regler
 • Beredskapstjänst och arbete under beredskap
 • Lönebestämmelser
 • Semester
 • Regler vid sjukdom 
 • Förhandlingsregler
 • Anställningens ingående och upphörande
 • Beordringsrätt, arbetsledningsrätten
 • Reseregler och arbete utom verkstaden
 • Övriga bestämmelser av central betydelse

Datum och tid

Kursen hålls digitalt via Microsoft Teams och är uppdelad i två block:
Block 1: 13 oktober 2021 09.30-12.30
Block 2: 14 oktober 2021 09.30-12.00

Kostnad

1 900 kr exkl. moms

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Anmäl dig här