Bättre arbetsmiljö (BAM) - en grundutbildning

Bättre arbetsmiljö är en företagsförlagd grundutbildning
Kursen vänder sig till arbetsgivare och skyddsombud och utgår ifrån Prevents utbildningsmaterial.

Kursen anordnas på efterfrågan och genomförs Prevent.

Syfte

Syftet med Bättre arbetsmiljö är att stimulera till en god samverkan i arbetsmiljöfrågor.
Deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra ett arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs

Kursens upplägg

På utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten där realistiska fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer diskuteras. Grupparbetena ska efterlikna arbetssättet för hur arbetsmiljöfrågor hanteras ute på arbetsplatserna.

Ur innehållet

  • Samverkan i arbetsmiljöfrågor  och genomgång av lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling, t.ex. förstå sambandet mellan bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  •  Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet

Omfattning

3 dagar eller efter överenskommelse med utbildaren

Kursledare

Extern utbildare

Kostnad

Enligt överenskommelse med utbildningsföretaget.

Vid frågor kontakta
Åsa Dahlfors