Chefen och arbetsmiljön

Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en grundläggande genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen, även straffrättsligt, samt går igenom systemet med delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet. Även arbetsgivarens rehabiliteringsansvar behandlas övergripande.

Syfte

Att ge dig som chef/arbetsledare kunskap om, och förståelse för, vilket ansvar för arbetsmiljön som chefer och medarbetare med flera har i en verksamhet.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha förvärvat följande kunskaper/insikter:
- Du har en grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
- Du har fått praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
- Du förstår och kan självständigt tillämpa reglerna om delegering och behärskar ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.
- Du har övergripande kunskaper om vilka skyldigheter arbetsgivaren har när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Förkunskap

Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.

Kursens upplägg

Föreläsningar varvas med frågor, diskussion och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka krav gäller beträffande delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet?
  • Hur ser Arbetsmiljölagstiftningen ut? Vad innehåller den?
  • Hur bör man arbeta med det lokala arbetsmiljöarbetet?
  • När gör man en riskbedömning?
  • Var kan jag vända mig om jag har frågor inom arbetsmiljöområdet?

Omfattning

1 dag

Föreläsare

Arbetsmiljönsvariga och jurister från Industriarbetsgivarna.

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
De kurser som ingår förutom chefen och arbetsmiljön är arbetsrätts och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2 eller 3 dagars utbildning.
Vid val av fler kurser ges rabatterade priser.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver.