Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Chefen och arbetsmiljön (via Teams)

Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljöarbetet i företaget, med tydligt fokus på chefsansvaret. Kursen ger en genomgång av arbetsmiljölagstiftningen och förklarar vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär. Vi reder ut ansvarsbegreppen, även straffrättsligt, samt går igenom systemet med delegering av arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet.

Anmäl dig här

Syfte

Att ge dig som chef/arbetsledare kunskap om, och förståelse för, vilket ansvar för arbetsmiljön som chefer och medarbetare med flera har i en verksamhet.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha förvärvat följande kunskaper/ insikter:

 • Du har en grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och dess krav på arbetsmiljön.
 • Du har fått praktiska råd och tips om hur du som chef ska hantera arbetsmiljöfrågorna och planera, leda och fördela det arbetet.
 • Du förstår och kan självständigt tillämpa reglerna om delegering och behärskar ansvarsfrågorna vad gäller arbetsmiljöarbetet.


Målgrupp

Kursen vänder sig till vd och chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Även arbetsledare eller andra arbetsgivarföreträdare ingår i målgruppen, som förutsätts ha visst personalansvar eller annars arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget.

Förkunskaper

Kursen är en grundkurs som riktar sig till nya chefer eller chefer som vill ”friska upp minnet” vad gäller arbetsmiljöfrågor och chefsansvaret. Förkunskaper förutsätts inte, annat än de allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av en chef.

Kursens upplägg

Kursen hålls digitalt via Microsoft Teams och är uppdelad i två block.

Block 1: Måndagen den 25 maj 2020 kl. 13.00-15.30
Block 2: Tisdagen den 26 maj 2020 kl. 09.00-11.30

Anmäl dig här

Block 1: 

Arbetsmiljöansvaret

 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar
 • Säkerhetskultur
 • Uppgiftsfördelning/delegering
 • Samordningsansvar
 • Entreprenörer
 • Samverkan (skyddsombud, skyddskommitté)
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn

Arbetsmiljöbrott

 • Påföljder vid brott mot arbetsmiljölagstiftningen
 • Företagsbot

Block 2:

SAM

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

OSA

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Kostnad

500 kronor exkl. moms.