Chefen som arbetsgivarföreträdare

Kursen vänder sig till dig som i någon form företräder arbetsgivaren.
Det kan till exempel handla om arbetsledning, arbetstider, ersättningsregler, hur du ska hantera beslut om anställning eller hur fackliga förhandlingar går till.

Aktuella frågeställningar och praktiska diskussioner med utgångspunkt från regler och bestämmelser i lagar och avtal för arbetare och tjänstemän.

Syfte

Vi vill öka din trygghet i kontakterna med de anställda och deras fackliga organisationer samt öka kunskapen om hur du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet.

Mål

Efter genomförd kurs har du fått grundläggande kunskap inom lag för att du ska kunna fullgöra chefsrollen på ett bra sätt - "vardagsarbetsrätt för chefer"

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig inom företaget som i ditt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Omfattning

En dag.

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Kursen anordnas vid förfrågan och är särskild lämpad som företagsförlagd kurs.