Förhandla med facket

För att lyckas i fackliga förhandlingar behöver du en bra grund att stå på. De fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier.

Kursen klargör det ansvar i förhandlingsarbetet som är förenat med rollen som arbetsgivarföreträdare. Vi reder även ut regelverket i den arbetsrättsliga förhandlingsprocessen. I kursen ingår även ett inslag om retorik, där du får lära dig att argumentera, påverka och övertyga.

Syfte

Kursen ger dig som arbetsgivarföreträdare praktiska råd och tips för att du ska lyckas i arbetsrättsliga förhandlingar.

Mål

Kursen ger dig följande kunskaper:

  • Du kan planera och genomföra en förhandling.
  • Du kan självständigt utforma ett förhandlingsprotokoll.
  • Du förstår och kan tillämpa lag och avtalsfrågor i förhandlingsarbetet.
  • Du kan självständigt agera i olika förhandlingssituationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef/specialist samt arbetsledare eller motsvarande och som företräder företaget och/eller deltar i förhandlingar med facklig motpart.

Förkunskap

Kursen är grundkurs och inga särskilda förkunskaper förutsätts, annat än allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av arbetsgivarföreträdare.

Kursens upplägg

Förläsningar varvas med grupparbeten och förhandlings-och rollspel. Genom praktikfall diskuteras aktuella förhandlingssituationer inom arbetsrätten

Ur innehållet

  • Hur du förbereder, genomför och avslutar olika typer av arbetsrättsliga förhandlingar i förhållande till facklig motpart
  • Hur du skriver förhandlingsprotokoll
  • Hur du kan argumentera, påverka och övertyga i en förhandlingssituation
  • Råd och strategier i förhandlingsarbetet
  • Praktisk träning i förhandlingssituationer genom rollspel
  • Hur skapas goda relationer med motparten

Omfattning

2 dagar
Tider
Dag 1, kl 09.00 - 18.00, gemensam middag
Dag 2, kl 08.30 - 15.00

Logi

Rum finns reserverade fram till 6 veckor innan kursstart.
Logi ingår inte i kursavgiften. Logikostnaden betalas på plats av deltagarna.

Kurskostnad

5 000 kr/deltagare
inklusive kursmaterial, middag, luncher och kaffe
Logikostnad ingår inte!

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.