Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Framgångsrik lönebildning

Kursen behandlar hur individuella löner kan bildas för såväl arbetare som tjänstemän med utgångspunkt från löneavtalen. Kursen tar även upp hur mål- och lönesamtal kan genomföras. Kursen varvar teori med praktiska exempel.

Syfte

Kursen ger ett helhetsperspektiv till företagets belöningssystem och praktiska råd och tips till hur lokal lönebildning och individuella löner kan utvecklas.

Mål

Du får inspiration och råd för att kunna företagets lönesättning och belöningssystem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagets löne- och belöningsfrågor.

Förkunskap

Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper förutsätts.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Vad är trenden när det gäller lönesystem och löneprocesser?
  • Hur utvecklar man en lönepolicy?
  • Vilken roll ska facket ges i löneprocessen eller lönesystemet?
  • Vilka är de vanligaste fallgroparna och de främsta framgångsfaktorerna?
  • På vilket sätt hänger olika delar i belöningssystemet ihop?
  • Hur får man chefer, facket och medarbetarna att ta sitt ansvar?

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr exkl. moms
inklusive kursmaterial, lunch och kaffe

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.