Arbetsrätt och avtal för gruvindustrin

Kursen vänder sig till dig som i någon form företräder arbetsgivaren.

Kursen ger dig grundläggande kundskaper om gruvavtalets bestämmelser och utvalda centrala arbetsrättsliga lagar som berör arbetsledning, arbetstider, ersättningsregler, hur beslut om anställning eller hur fackliga förhandlingar går till.

Syfte
Kursen ger dig ökad trygghet i kontakterna med de anställda och deras fackliga organisationer samt öka kunskap om hur du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet.

Mål
Du får grundläggande kunskap inom lagar och avtal så att du kan fullgöra din arbetsgivarroll på ett bra sätt - "vardagsarbetsrätt för arbetsgivaren"

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig inom företaget som hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Omfattning
En dag

Kostnad
2 900 kr/ person
inklusive kursmaterial och lunch

Föreläsare
Förhandlare och jurister från Industrirbetsgivarna