Lönekartläggning (virtuell)

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra lönekartläggning enligt diskrimineringslagens regler, för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Kursen ger en genomgång av de krav som gäller och en praktisk inblick i hur lönekartläggningen kan göras. Även samverkan med facken och vad du bör tänka på, tas upp.

Kursen vänder sig till dig som är förhandlingsansvarig eller arbetar med lönebildningen i företaget. 

Kursen hålls i samarbete med IKEM.

Kursen hålls av Emma Hjorth från Hjorth & Partners AB. Emma är en uppskattad och erfaren kursledare som har anlitats av IKEM under flera år. 

Datum: 28 september 2021

Tid: 09.00-12.00

Plats: Digitalt

Pris: 1 000 kr exkl. moms

Anmäl dig här