Semesterårsavslut för löneadministratörer

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som löneadministratör i arbetet med semesterårsavslut. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper i de juridiska och praktiska delarna för att självständigt kunna utföra ett semesterårsavslut. 

Mål

Kursen ökar din trygghet i arbetet som löneadministratör i samband med semesterårsavslutet. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med semesterårsavslut eller vill få en förståelse för frågorna. Kursen riktar sig till alla Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, oavsett avtalsområde. 

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor och diskussioner.

Ur innehållet

  • Semesterlagen
  • Hur gör man ett semesterårsavslut?
  • Genomgång av Industriarbetsgivarnas kollektivavtalsregleringar i frågan.