Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor (virtuell)

Kursen avser det gemensamma avtalet om allmänna villkor som sedan den 1 november 2020 omfattar stålindustrin, svetsmekanisk industri (SVEMEK), byggnadsämnes- och buteljglasindustrin, sågverksindustrin samt gruvindustrin.

Anmäl dig till kursen den 23 september här

Anmäl dig till kursen den 14 december här

Avtalet reglerar i stort sett samtliga förhållanden mellan företaget och tjänstemannen, som bl.a. anställningsformer, lojalitetsregler, samt arbetstids- och semesterbestämmelser.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskap för att kunna hantera de frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag.

Mål

Efter genomgången kurs har du förvärvat följande kunskaper/insikter:

 • Du ska känna till avtalets olika anställningsformer och hur de bäst kan användas
 • Du har en grundläggande kunskap om hur du hanterar vanligt förekommande situationer med utgångspunkt från avtalets bestämmelser

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i företaget.

Förkunskap

Kursen är en grundkurs och några formella förkunskaper krävs inte.

Kursens upplägg

Föreläsningar varvas med frågor.

Ur innehållet

 • Det enskilda anställningsavtalet och rättsregler i förhållande till det centrala avtalet
 • Genomgång av anställningsformerna i avtalet
 • Vad innebär lojalitetsplikten i kollektivavtalet
 • Regler för sjukfrånvaro, t.ex. förstadagsintyg
 • Regler kring övertids- respektive restidsersättning
 • Föräldraförmåner enligt lag och avtal
 • Semesterförmåner
 • Vad gäller vid upphörande av anställning för tjänsteman som fyllt 68 år, vad gäller vid upphörande av visstidsanställning?
 • Regler för övertid, dygnsvila samt veckovila - vilka omfattas och hur tillämpas reglerna

Omfattning

Fyra timmar

Kostnad

1 300 kr exklusive moms.

Föreläsare 

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna

Datum och tid

23 september 2021 kl. 10.00-15.00 (lunchpaus 12.00-13.00) Anmäl dig här
14 december 2021 kl. 10.00-15.00 (lunchpaus 12.00-13.00) Anmäl dig här

Plats

Kursen hålls via Microsoft Teams.