Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

Nu är det snart dags igen!

För nionde året i rad arrangerar Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

Lägg onsdagen den 13 oktober på minnet och anmäl dig redan nu till årets trevligaste evenemang om basindustrins kompetensförsörjningsfrågor.

Tid: Onsdagen den 13 oktober 2021 kl. 09.00-16.00 med efterföljande mingel

Plats: Jernkontorets hus, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Anmäl dig här senast den 5 oktober

Programmet för dagen är ännu inte fastställt men vi kan redan nu locka med ett par riktigt intressanta namn. Vad sägs om näringsminister Ibrahim Baylan, chefen för Microsofts svenska verksamhet Hélène Barnekow och LKAB:s VD Jan Moström?

Under dagen kommer du att få möjlighet att lyssna till företrädare från företag, branschorganisationer, utbildningsväsendet, myndigheter och politiken. Exempel på dagens innehåll:

  • Huvudtalare Ibrahim Baylan, näringsminister - Kompetensförsörjning kopplat till basindustrins befintliga och nya etableringar
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Flaggskeppsfabriken digital - Kunskapsutveckling för hållbar teknikomställning
  • Ungdomsbarometern - Varför väljs yrkesutbildningarna bort?
  • Inspirationsföreläsning: Hélène Barnekow, VD, Microsoft Sverige

Anmäl dig här senast den 5 oktober

Fotograf: Pia & Hans Nordlander, Bildn