Elever på industrielektrikerutbildning

Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

Nu är det snart dags igen!

För nionde året i rad arrangerar Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning

En dag som ägnas helt och hållet åt en av basindustrins viktigaste utvecklings- och överlevnadsfrågor, den om där vi diskuterar olika frågor kopplat till basindustrins kompetensförsörjning.

I år bjuder vi in till ett webbsänt evenemang med ett både välfyllt och spännande program. Årets huvudtalare är näringsminister Ibrahim Baylan och dagen leds av vår moderator Amelie von Zweigbergk.

Tid: Onsdagen den 13 oktober 2021 kl. 10.00-16.00 

Anmäl dig här 

PROGRAM

10.00 Inledning
Maria Sunér, Swemin; Viveka Beckeman, Skogsindustrierna; Bo-Erik Pers, Jernkontoret och Per Hidesten, Industriarbetsgivarna

10.15 Attraktiv industri: Inspirerande insatser för att öka attraktionskraftn för svensk industri
Pierre Mörck, Falun Borlänge regionen

11.00 Lärdomar från Ungdomsbarometerns undersökning om ungdomars attityder till yrkesutbildning och yrkesval
Johan Olsson, Svenskt Näringsliv

11.30 Så attraherar vi fler kvinnor till industrin
Jenny Wallin Sander, Cementa

12.00 Lunchpaus

13.00 Ministersamtal
Näringsminister Ibrahim Baylan berättar om regeringens arbete med kompetensförsörjning ur ett näringslivsperspektiv. Presentationen följs av ett samtal med näringsministern och representanter för företag inom stål-, skogs- och gruvindustrin.
Medverkande: näringsminister Ibrahim Baylan, Jan Moström, LKAB, Per Lyrvall, Stora Enso m.fl.

14.00 Resultat från projektet Flaggskeppsfabriken
Kalle Persson, RISE och Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna

14.30 Fikapaus

14.45 Inspirationsföreläsning
Hélène Barnekow, Microsoft Sverige

15.45 Sammanfattning

Anmäl dig här

Fotograf: Pia & Hans Nordlander, Bildn