Medlemskap avlastar dig i rollen som arbetsgivare

Genom att bli medlem i Industriarbetsgivarna kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning och många andra områden.

Industriarbetsgivarna består av fem förbund med inriktning på basindustriföretag. På vårt kontor i Stockholm arbetar cirka 20 personer. Vi har nära 1 000 medlemsföretag, som har cirka 90 000 anställda tillsammans. Vår personal har god erfarenhet av förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning och arbetsgivarfrågor inom just basindustrin.

Som medlemsföretag får du hjälp med;

  • Förhandlingar (avtals- och tvisteförhandlingar)
  • Juridisk rådgivning
  • Arbetsmiljö
  • Domstolsprocesser
  • Utbildning (kurser, seminarier och konferenser)
  • Kompetensförsörjning
  • Lönebildningsfrågor
  • Kommunikation
  • Ekonomisk analys

Du blir även ansluten till Industriarbetsgivarnas paraplyorganisation Föreningen Svenskt Näringsliv. Läs mer om fördelarna.

Vill du bli medlem skicka in en ansökan eller kontakta vår medlemsservice för mer information. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare.

Läs vår integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har - klicka här.

Sofia Stensson Samordningsansv. förhandlingsenh. & medlemsservice
Arbete: 08-762 67 18
Email: sofia.stensson@industriarbetsgivarna.se

_HFA3825.jpg