Har du hängavtal med facket?

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal med ett fackförbund. Hängavtal innebär att ett avtal för en viss bransch ska tillämpas. Ibland innebär hängavtal ett särskilt avtal med fler, dyrare och krångligare regler.

Extra kostnader med hängavtal än med kollektivavtal genom medlemskap:

  • kostnaden för omställningsförsäkringen är 0,4 % (av årslönesumman) högre för tjänstemän (TRR) och 0,3 % högre för arbetarna (TSL). Omställningsförsäkringen ger de anställda ersättning och hjälp till nytt arbete vid arbetsbrist.
     
  • vissa hängavtal innebär ytterligare pålagor såsom fler och dyrare regler när det gäller exempelvis ersättningar.
     
  • en del fackföreningar tar dessutom ut administrativa avgifter för hängavtal.

Hängavtal ger inte tillgång till rådgivning och tolkningshjälp

Hängavtal innebär att ett kollektivavtal gäller, men företaget får ingen hjälp att tolka och tillämpa avtalet. Företaget blir hänvisat till arbetstagarsidans tolkning. Den mest kvalificerade hjälpen ger arbetsgivareförbundet Industriarbetsgivarna, som är avtalsslutande part för arbetsgivaren.

Om företaget blir medlem hos oss gäller kollektivavtalet automatiskt. Hängavtalet kan sägas upp, avgiften för omställningsförsäkringen halveras och eventuella administrativa avgifter försvinner. För de anställda innebär övergången från hängavtal till kollektivavtal oftast ingen förändring. 


Räkneexempel

Företag som har hängavtal med facket sparar på att bli medlem i Industriarbetsgivarna. I vårt exempel nedan ser du hur mycket ett företag med kollektivavtal SVEMEK, som blir medlem i Industriarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv sparar.

Vi har räknat med en genomsnittlig lön på 300.000 kronor för arbetare och 400.000 kronor för tjänstemän inklusive semesterersättning.

Företag med 4 anställda (varav 1 tjänsteman)
med 1.300 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare: 2.700 kr 

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 1.600 kr

Total merkostnad: 4.300 kr
Medlemsavgift: 2.500 kr

Företaget sparar 1.800 kr/år på att bli medlem och få tillgång till service.

Företag med 10 anställda (varav 3 tjänstemän)
med 3.300 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 6.300 kr

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 4.800kr

Total merkostnad: 11.100 kr
Medlemsavgift: 7.000 kr

Företaget sparar 4.100 kr/år på att bli medlem och få tillgång till service.

Företag med 40 anställda (varav 10 tjänstemän)
med 13.000 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 27.000 kr

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 16.000 kr

Total merkostnad: 43.000 kr
Medlemsavgift: 28.600 kr

Företaget sparar 14.400 kr/år på att bli medlem och få tillgång till service.