Kollektivavtal - bra för arbetsgivare och arbetstagare

Förutom stöd och hjälp i rollen som arbetsgivare innebär medlemskapet anslutning till kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar. Vad innebär det?

Kollektivavtalen sluts med sikte på att skapa så stor flexibilitet som möjligt så att avtalet kan anpassas till varje företags verksamhet och egna förutsättningar. Ert medlemskap i Industriarbetsgivarna innebär att företaget omfattas av kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän. 

Kollektivavtalen utgör ofta en utgångspunkt för företagets egna personalhandbok och innebär att alla viktiga regler samlas på ett ställe. Det blir också lättare att tillämpa arbetsrättsliga lagar så som lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), semesterlagen och arbetstidslagen.

Kollektivavtalen innehåller regler om:

  • Allmänna anställningsvillor, exempelvis löneavdrag vid ledighet, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
  • Löner och lönehöjningar
  • Försäkringar i form av ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegruppliv och trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Kollektivavtalen medför även kollektivavtalade försäkringar, som arbetsgivaren ska teckna för alla anställda. Genom vår samverkan inom Svenskt Näringsliv har du mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar. Läs mer om försäkringarna på Avtalats webbplats.