Medlemskap i Industriarbetsgivarna

Vi är en arbetsgivarorganisation med uppdraget att stödja medlemsföretagen i rollen som arbetsgivare. Ett medlemskap innebär att ditt företag får experthjälp inom ett flertal områden.

 • Förhandlingsarbete avseende löner och allmänna villkor i syfte att träffa kollektivavtal. 
   
 • Rådgivning via telefon och e-post för snabb och professionell hjälp. 
   
 • Arbetsrättsligt biträde vid domstolstvister.
   
 • Fri rådgivning inom områden som arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning, arbetstid, kompetensutveckling, lönebildning, arbetsmiljö, medarbetaravtal, jämställdhet och diskriminering.
     
 • Medlemssidor på webbplatsen Industriarbetsgivarguiden.se med allt från mallar för anställningsavtal till aktuella nyheter inom arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden. 
   
 • Vi anordnar flertalet kurser och seminarier inom bland annat lag och avtal, lönebildning, löneadministration samt arbetsrätt. (Kursavgift tillkommer.)

Få förstahandsinformation - bli prenumerant
Se hela utbudet - Klicka här!

Företagsanpassade uppdrag

I mån av resurser kan vi;

 • Åta oss uppdrag som konsulter när företaget behöver hjälp med att införa ett nytt lönesystem, en ny arbetsmiljöpolicy eller ska genomföra en lönekartläggning.
   
 • Planera och genomföra företagsanpassade kurser.

Medlemskap i Svenskt Näringsliv

Industriarbetsgivarna är en del av Svenskt Näringsliv. Vi är en av runt 50 medlemsorganisationer, som tillsammans bildar den ledande företagsorganisationen i Sverige med en bred expertkunskap, vilket gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Ett medlemskap i Industriarbetsgivarna innebär att ditt företag även är medlem i Svenskt Näringsliv.

 • Bland annat ingår, genom den konfliktfond som Svenskt Näringsliv byggt upp, ett skydd mot konfliktskador.
   
 • Som medlem får du även tillgång till kvalificerade experter inom många viktiga områden.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb. Det är viktigt för oss alla.

Svenskt Näringsliv finns i 21 regioner i Sverige och också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Avtalat - pension och försäkringar via jobbet. Avtalat erbjuder företag, som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension, stöd genom rådgivning, information och utbildning. Avtalat ägs gemensamt av LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Bli medlem

Skicka in en inträdesansökan (välj form nedan) eller kontakta vår medlemsservice för mer information. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare.

Inträdesansökan som signeras med Mobilt BankID eller SMS

- Inträdesansökan (PDF)

- Application in English for admission to Industriarbetsgivarna and Svenskt Näringsliv (PDF)

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: Integritetspolicy

Sofia Stensson Samordningsansv. förhandlingsenh. & medlemsservice
Arbete: 08-762 67 18
Email: sofia.stensson@industriarbetsgivarna.se

_HFA3825.jpg