Kostnad för medlemskap

Vad avgiften blir beror på vilket verksamhetsområde ditt företag har och därmed vilket förbund inom Industriarbetsgivarna du blir medlem i samt hur stort ditt företag är.

Avgiften för medlemskapet är uppdelat på serviceavgift till Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB och medlemsavgift till det förbund er företagsverksamhet styr er in på. Serviceavgiften är avdragsgill i deklarationen.

Serviceavgiften är 0,114 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Lägsta avgift är 1 900 kronor per år.

Medlemsavgiften till ingående förbund i Föreningen Industriarbetsgivarna:

 • Byggnadsämnesindustriförbundet (BÄF) 0,006 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Minimiavgift 1 000 kr/år.
   
 • Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF): Ingen medlemsavgift.
  Medlemsskap  i GAF innebär även medlemskap i branschförbundet SveMin.
  Läs om Svemins avgifter - klicka här.
   
 • Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet: 0,02 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. 
  Medlemskap  i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet innebär även medlemskap i branschförbundet Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna).
  Läs om Skogsindustriernas avgifter - klicka här.
   
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet: Ingen medlemsavgift.
   
 • SVEMEK: 0,02 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Minimiavgift 70 kr/år.


Medlemskap i något av ovanstående fem förbund i Industriarbetsgivarna innebär även medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv.


Årsavgift till Svenskt Näringsliv
Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är företagets lönesumma minus 500 000 kronor gånger 0,077 procent, varav 0,005 procent är serviceavgift och avdragsgill. Lägsta årsavgift är 428 kronor.

Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,06 procent på summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman. 0,004 procent av 0,06 procent är serviceavgift och därmed avdragsgill.

Fakturering 
Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden. Årsavgiften delas på två faktureringstillfällen och gäller för medlemskap innevarande halvår. Faktureringen sker i april och i oktober varje år. Du väljer på inträdesansökan om du vill ha en digital faktura eller en i papper.