Industriell utveckling

2015 släppte Industriarbetsgivarna tillsammans med Nima Sanandaji ”Renässans för industriell utveckling". Den följdfråga som vi har fått av många är hur Sverige kan lyckas med en industriell renässans. För att besvara frågan publicerar vi under våren en ny artikelserie.

Här kan du ta del av:
Artikelserien Så får vi fart på industrin - lär av omvärlden (publiceras under våren 2016)
Skriften Renässans för industriell utveckling och behovet av bättre kompetensförsörjning (2015)

Läs gärna artikeln Kompetensbrist bromsar svensk industri, från Arbetsmarknadsnytt i april 2016