Industrin viktig jobbmotor i USA

När den globala finanskrisen slog till tvingades många industrier i norra USA att lägga ned. Samtidigt pågick en förvånande utveckling i södra delarna av landet. Företag som tidigare utlokaliserat sin verksamhet till länder som Mexiko och Kina visade sig villiga att spendera stora summor för att åter starta upp tillverkning i USA. Den amerikanska återindustrialiseringsvågen visar att rika länder kan klara den industriella konkurrensen med låglöneländer, så länge näringsklimat och lönesättning fungerar väl.

Del 3

Detta är tredje delen av våra sex artiklar i serien. Nästa artikel publiceras på Industriarbetsgivarnas webb den 23 mars 2016.

Thomas Reomer, som leder ett program för framtidens ledarskap vid det prestigefyllda lärosätet MIT, skrev nyligen en artikel i tidningen Forbes om varför det är dags för många industriföretag att flytta tillbaka sin produktion till USA. Tidigare har miljoner industrijobb flyttats ut till länder som erbjuder lägre lönenivåer och bättre skattevillkor. Under senare år har dock trenden vänt. En halv miljon industrijobb har skapats i USA sedan krisen slog till. Anledningen är enligt Reomer att globaliseringens dynamik har förändrats. I takt med att tillväxten driver på ökad levnadsstandard stiger lönerna i länder som Kina. Samtidigt söker sig företag till den mer välutbildade arbetskraft som finns i USA. 

USA gick som helhet från att förlora 140 000 industrijobb till omvärlden år 2003, till att vinna 10 000 år 2014. Det är ett imponerande trendskifte, som visar på hur gott näringsklimat kan göra rika länder attraktiva för industrin. 

Fortfarande finns amerikanska företag som flyttar ut sin produktion till andra länder. Men det har över tid blivit betydligt mindre vanligt. En studie visar att antalet industrijobb som flyttade bort från USA minskade från 150 000 stycken år 2003 till runt 40 000 under 2014. Antal industrijobb som startades i landet ökade samtidigt från 12 000 till 60 000 under samma period. USA gick som helhet från att förlora 140 000 industrijobb till omvärlden år 2003, till att vinna 10 000 år 2014. Det är ett imponerande trendskifte, som visar på hur gott näringsklimat kan göra rika länder attraktiva för industrin. 

Varför flyttar egentligen företagen tillbaka? En studie från MIT har undersökt varför företagen intresserar sig för att flytta tillbaka produktion till USA. Vid sidan av en vilja att närma sig den amerikanska marknaden lyfte företagen fram kostnadsbesparingar och högre kvalitet som skäl till återflytt.  Intresset för etablering är särskilt stort i de delar av landet där faktorer som skatteregler och energipriser är fördelaktiga för industrin.

grafik_industri -05.jpg

Det är förstås ingen slump att USAs industriella renässans har fokuserats till Texas och andra stater i de södra delarna av landet. Dessa regioner drar nytta av satsningar på infrastruktur, billig och tillförlitlig energiförsörjning (tack vare utvecklingen av skiffergas), bra skattevillkor och flexibel lönesättning. Goda grundvillkor för industrin har i dessa delar av landet gått hand i hand med en växande tjänstenäring. 

Det är talande att världens största ekonomi, där många tidigare närmast hade gett upp hoppet om industrin, lyckas med en industriell renässans. Frågan är om Sverige kan följa i samma fotspår?

Nima Sanandaji är teknologiedoktor vid KTH och författare av skriften Renässans för Industriell Utveckling för Industriarbetsgivarna.

grafik_industri -02.jpg

Öppna ovanstående figur som PDF här, för större bild.