Konjunkturrapporter

Här kan du ladda ner och läsa Industriarbetsgivarnas konjunkturrapporter.

Konjunkturrapport 2/2021, den 16 juni 2021: Fortsatt återhämtning - men utbudsproblem bromsar
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 1/2021, den 30 mars 2021: Vaccinnationalism hämmar ekonomisk återhämtning
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 4/2020, den 15 december 2020: Svensk basindustri växer svagt nästa år
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 3/2020, den 10 september 2020: En ovanligt djup lågkonjunktur
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 2/2020, den 3 juni 2020: Utdragen coronakris skadlig för basindustrin
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 3/2019, den 1 oktober 2019: Tydlig dämpning i basindustrin
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 2/2019, den 11 juni 2019: Fortsatt global avmattning och nedåtrisker som hopar sig
Konjunkturprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 1/2019, den 13 mars 2019: Avmattning eller farligt nära en lågkonjunktur
Konjunkturprognosen
A
llt material

Konjunkturrapport 1/2018, den 14 mars 2018: Tillväxttoppen har passerats
Konjunkturrprognosen
Allt material

Konjunkturrapport 3/2017, den 1 november 2017: Stark konjunktur men svag tillväxt
Konjunkturrprognosen
Allt material 

Konjunkturrapport 2/2017, den 18 maj 2017: Fortsatt kraftlös världskonjunktur
Konjunkturrprognosen
Rapportering

Konjunkturrapport 1/2017, den 23 februari 2017: Världsekonomin med Trump: Upp som en sol och ner som en pannkaka?
Konjunkturrprognosen
Rapportering

Konjunkturrapport 2/2016, den 3 maj 2016: Sverige slutar att trotsa tyngdlagen
Allt material

Konjunkturuppdatering 1/2016, den 18 februari 2016: Avmattning men ingen kollaps – trots finansiell oro
Konjunkturprognosen
Powerpointpresentation från pressträff

Konjunkturuppdatering 3/2015, den 15 december 2015: Fortsatt skakig global konjunktur
Konjunkturprognosen

Konjunkturrapport 2/2015, den 1 oktober 2015: Vaktombyte i världsekonomin
Konjunkturprognosen
Länk till grafer etc.

Konjunkturrapport 1/2015, den 1 juni 2015: The New Normal: Besk medicin för basindustrin
Konjunkturprognosen
Grafer