Avtal om kompletterande tjänstepension

19 december 2012

Avtal GAF, Stål och Metall, Unionen och Ledarna har avtalat om en kompletteringspremie till tjänstepensionen ITP på 0,2 %. Denna premie inkluderar en premiebefrielseförsäkring. Avtalet om den kompletterande premien gäller retroaktivt från den 1 februari 2012 (ni kommer inte att debiteras något premietillägg för den retroaktiva perioden).

Det är Collectum som administrerar såväl ITP som den kompletterande premien. Collectum håller just nu på att utveckla en teknisk lösning för administrationen av den kompletterande premien. Ambitionen är att lösningen ska vara klar under våren 2013.

Använder ni ännu inte Collectums internetkontor? I så fall är det en stor fördel för er att skaffa internetkontoret inför administrationen av den kompletterande premien. Er hantering blir då betydligt smidigare och enklare.

Information om hur ni skaffar internetkontoret hittar ni på Collectums hemsida. Ni kan också kontakta Collectums kundservice på telefon 08-508 981 00 om ni vill veta mer om internetkontoret.

Mer information om den kompletterande premien och hur den ska rapporteras kommer en bit in på nästa år.