DO-brev till arbetsgivare om deras ansvar att motverka diskriminering

19 december 2012

Diskriminering Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer att skicka ut brev till alla arbetsgivare med tio eller fler anställda – sammanlagt 41 000 arbetsplatser.

Brevet handlar om de krav diskrimineringslagen ställer på arbetsgivarna vad gäller aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla och att motverka diskriminering.