Förhandlingar om omställningsavtal ajournerade

21 december 2012

Avtal Svenskt Näringsliv och PTK har ajournerat förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal till våren 2013. När parterna inledde förhandlingarna i september 2012 var inriktningen att avsluta dessa innan avtalsrörelsen inleds.

Parterna konstaterar nu att förhandlingarna inte hann bli färdiga innan den kommande avtalsrörelsen som nu kommer att kräva fullt fokus. Förhandlingarna kommer att återupptas efter att den mest intensiva perioden av avtalsrörelsen genomförts.

– Det är stora och för arbetsmarknaden viktiga frågor som parterna förhandlar om och måste därför ta den tid som krävs, säger PTKs förhandlingsledare Niklas Hjert.

– Vi ser fram emot att få slutföra förhandlingarna under 2013, säger Svenskt Näringslivs förhandlingsledare Christer Ågren.

De frågor som förhandlingarna berör är bland andra kompetensutveckling, omställningsstöd för visstidsanställda och uppsagda på grund av ohälsa samt förändringar i turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

(Källa: Svenskt Näringsliv)