Hållbara chefer – workshop om framgångsfaktorer!

7 december 2012

Ledarskap Under en dag i slutet av november träffades arbetsgivare och fackliga representanter i en workshop för att diskutera hur chefsrollen kan utvecklas och hur chefskapet ska vara långsiktigt hållbart.

Kraven på chefer ökar. Teknikutvecklingen går snabbt. Arbetsuppgifter delegeras från specialistfunktioner samtidigt som stödfunktioner försvinner. Hur ska chefsrollen bli mer attraktiv? Åtta av tio chefer säger att de vill vara chef för att de vill påverka och utveckla. Under de närmaste fem åren behöver 100.000 chefer ersättas, men hur intresserade är egentligen den unga generationen. Och hur uthålliga är dagens chefer att stanna kvar?

Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna som har hållit i projektet ”Hållbara chefer” har sett att chefens uppdrag måste vara klart och begripligt, en chef ska kunna bedöma vad som krävs för att kunna hantera sin vardag och vilka prioriteringar som måste göras.

– Chefer som gör ett bra jobb upplever begripliga, hanterbara krav och känner att de hade ett meningsfullt uppdrag, säger hon.

Grete Solvang Stoltz, HR-direktör på LKAB betonar vikten av att organisationen ska skapa trygghet och hantera osäkerhet.

– Det är roligt att vara chef, det måste vi betona, säger Stina Blombäck, ansvarig för hållbarhetsfrågor inom BillerudKorsnäs. Men kravbilden ändras både för den enskilde och för företaget. Där måste organisationen vara beredd och stötta, även en småbarnsförälder måste kunna vara chef.

Henrik Östberg, som är HR-chef inom Boliden poängterar vikten av stöd för ledarrollen:
– Det krävs talang men också hårt arbete för att bli en bra chef. Och det tar tid och kräver stöd från företaget, säger han.

Anders Björklund, produktionschef för Seco Tools i Fagersta bekräftade att kraven på chefer har ökat de senaste 15 åren.
–Det är svårt att vara första linjens chef, noterar han.