Industriarbetsgivarna överlämnade krav för starkare konkurrenskraft

19 december 2012

Avtal 2013 Idag växlades avtalskraven mellan Industriarbetsgivarna och dess motparter. Industriarbetsgivarnas överordnade mål med de kommande avtalsförhandlingarna är att stärka den internationella konkurrenskraften för medlemsföretagen. Förhandlingarna påbörjas direkt efter julhelgerna. Industriarbetsgivarna förhandlar kollektivavtalen för Gruv-, Massa-, Papper, Sågverk-, Stål och Metallindustrin samt SVEMEK* (bl.a. mekanisk verkstadsindustri).

Det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt för Industriarbetsgivarnas exportberoende medlemsföretag. Företagen pressas av en förstärkt kronkurs och i den internationella lågkonjunkturen minskar efterfrågan. Produktionen sjunker inom både skogs- och stålindustrin och ett antal företag närmar sig en situation liknande den som rådde under finanskrisen 2009. Inom gruvindustrin är resultaten alltjämt positiva men framtidsprognoserna är dock mycket osäkra. Företagen inom gruvindustrin är dessutom för sin långsiktiga överlevnad beroende av att vinster återinvesteras i verksamheterna, vilket också i hög grad gäller för övriga branscher inom Industriarbetsgivarna.

- Vårt sikte i avtalsförhandlingarna är inställt på kostnadskontroll, stabilitet och företagsanpassade lösningar. Stabilitet kräver förutsägbarhet och för det behöver vi långa, treåriga avtal, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

- Industriarbetsgivarna står väl rustade. Vi har idag överlämnat våra yrkanden som syftar till kollektivavtal som speglar verkligheten. Jag har goda förhoppningar om att vi ska träffa avtal enligt plan, fortsätter Per Hidesten.

Avtalsperiodens längd

Avtalsperioden ska vara treårig. Ett långt avtal som stärker den internationella konkurrenskraften är särskilt viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet. Långa avtal ger förutsägbarhet och stabilitet för såväl företag som medarbetare.

Företagsanpassade villkor

För att kunna anpassa verksamheten till en växlande omvärld behöver våra medlemsföretag kunna bestämma när och hur arbetet ska utföras. Avtalen ska dessutom underlätta, inte hindra, att den samlade kompetensen kan användas på bästa sätt. Regler som skapar inlåsningar behöver tas bort. Enklare kollektivavtalsregler behövs särskilt för små och medelstora företag.

Förbund/Avtalsområde Fackliga motparter

Massa och Papper
Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna

Stål och Metall
IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna, SEKO

Sågverk
GS, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna

Gruvor
IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna

SVEMEK
IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna

För mer information, vänligen kontakta:

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, 070-316 72 55
Per Braconier, kommunikationschef Industriarbetsgivarna, 070-534 51 66