Ökande behov av flexibilitet i exportindustrin

13 december 2012

Avtal 2013 Stålindustrin är inne i en tuff period med minskad efterfrågan och svag prisutveckling. "Vi konkurrerar på en stor internationell marknad. Behovet av flexibilitet ökar ständigt ", säger Per Widolf, biträdande förhandlingschef hos Industriarbetsgivarna.

Per Widolf, biträdande förhandlingschef hos Industriarbetsgivarna, vill inte recensera SSAB:s lösning där fack och arbetsgivare nyligen kommit överens om kortare arbetstid och därmed lägre löner under en period för att rädda jobben. Men i mer generella termer säger Per Widolf att flexibilitet är ett viktigt konkurrensvapen.

– Våra konkurrenter i Europa har helt andra möjligheter än svenska företag att snabbt ställa om sin produktionen när efterfrågan går ned eller upp.

Avtalet inom SSAB gäller alla anläggningar: Luleå, Borlänge, Finspång och Oxelösund. I Oxelösund sa facket först nej, men i förra veckan nåddes en lösning även där. Avtalen är identiska på de fyra orterna. Det innebär arbetstidsförkortning till 80 procent av heltid med 90 procents lön.

Det besparings- och flexibilitetsprogram som SSAB genomför ska vara färdigt under första kvartalet nästa år och spara 800 miljoner kr.

– Den typ av överenskommelse som träffats på SSAB finns det utrymme för i kollektivavtalet och därmed är det företagen och facken lokalt som kan komma överens om sådana lösningar, säger Per Widolf.

Men han upprepar behovet av och möjlighet till anpassning för att exportindustrin ska klara den globala konkurrensen.