Snökaos, storm och andra extrema väderförhållanden

10 december 2012

Frånvaro När anställda inte kan ta sig till arbetet på grund av snöoväder, eller att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete på grund av exempelvis uteblivna leveranser eller strömavbrott, vad får det för arbetsrättsliga konsekvenser?

Har den anställde rätt till lön vid frånvaro orsakad av extrem väderlek?

Den huvudsakliga innebörden av anställningsavtalet är att arbetsgivaren ska utge lön och att arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra arbete. Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan sägas ”stå risken” för sådana oförutsedda händelser som t ex extrem väderlek. Avgörande är om den anställde står till arbetsgivarens förfogande eller inte. En anställd som är frånvarande från arbetet till följd av att han/hon inte kan ta sig till arbetsplatsen har alltså inte rätt till lön, utan frånvaron medför löneavdrag. Den anställde och arbetsgivaren kan naturligtvis komma överens om att kvitta frånvaron mot innestående tid i tidsbanker eller liknande.

Har den anställde rätt till lön om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete?

Situationer kan uppstå då något arbete inte kan erbjudas den anställda., exempelvis vid driftstopp till följd av uteblivna leveranser eller vid strömavbrott. På samma sätt som ovan är det avgörande om den anställde står till arbetsgivarens förfogande eller inte. Om en anställd inställer sig på arbetsplatsen och arbetsgivaren inte har något arbete att erbjuda så har följaktligen den anställde rätt till lön. Den anställde är skyldig att utföra andra alternativa arbetsuppgifter som arbetsgivaren kan erbjuda inom ramen för arbetsskyldigheten.

Kan permittering användas?

Permittering innebär att arbetsgivaren på grund av exempelvis driftstörning inte tillhandahåller något arbete och befriar den anställde från närvaroskyldighet, utan att anställningen upphör. Enligt lagen om anställningskydd och den överenskommelse om permittering som finns mellan SAF och LO och som också Industriarbetsgivarnas förbund och IF Metall har antagit, så ska i sådant fall full lön utgå till den permitterade. Permittering kan vidtas men ska föregås av MBL-förhandling. Åtgärden sparar emellertid ej lönekostnad.

Avseende tjänstemän kan permittering enligt praxis inte ensidigt vidtas från arbetsgivarens sida.

Andra åtgärder

Andra åtgärder, som uttag av semesterdagar och innestående tid i arbetstidsbanken, kan inte vidtas ensidigt av arbetsgivaren. För detta krävs överenskommelse med den enskilde.