Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser

19 december 2012

Utredning En utredning inom Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om statligt stöd vid så kallat korttidsarbete. Det statliga stödet föreslås användas vid allvarliga kriser. Utredningens förslag har veckan skickats ut på remiss och remisstiden går ut den 31 januari 2013.

Korttidsarbete innebär en överenskommelse mellan arbetsgivaren och de anställda där både arbetstid och lön tillfälligt minskar och kan användas av företag när efterfrågan faller kraftigt.

En utredning inom Finansdepartementet har tagit fram ett förslag där tre parter - arbetsgivare, arbetstagare och staten - delar på kostnaderna för korttidsarbetet och staten föreslås bära en tredjedel av kostnaderna. Detta förslag ska nu remitteras. Förslaget förutsätter att EU-kommissionen godkänner stödet.

Syftet med utredningens förslag är att hålla sysselsättningen uppe vid allvarliga kriser genom att underlätta för företag att behålla arbetskraft i stället för att genomföra uppsägningar.

Det statliga stödet föreslås tillämpas som längst i 24 månader och endast i "synnerligen djupa lågkonjunkturer". Som stöd för att avgöra när detta kan föreligga föreslår utredningen bland annat att sysselsättningsgapet används som en indikator. Utredningen menar att en synnerligen djup lågkonjunktur kan karaktäriseras av ett sysselsättningsgap på 3 procent eller mer.

Läs mer om förslaget till höger.