Uddeholm - viktigt för många fler än 900 anställda

27 november 2012

Sverige tar matchen Uddeholm AB är en världsledande tillverkare av verktygsstål med produktionen förlagd till värmländska Hagfors. Företaget med sina 900 anställda välkomnar initiativet Sverige tar matchen.

För Boo Rundquist, kommunikationsdirektör på Uddeholm AB känns det naturligt att företaget på olika sätt arbetar med att öka förståelsen för Uddeholms betydelse.

"Vi har ett allmänt behov av att synas och öka kännedomen om Uddeholm. Trots vår 350-åriga historia är vi fortfarande inte är så kända. Dessutom behöver vi attrahera nya ungdomar till industrin. Därför är det viktigt för såväl Uddeholm som för andra industriföretag att synliggöra vad vi håller på med och vilken betydelse för samhällsutvecklingen som industrin har. Vi har kort sagt ett stort intresse av att öka medvetenheten om att många, många fler än de 900 som jobbar här är beroende av hur det går för Uddeholm. I det perspektivet är Sverige tar matchen en utmärkt möjlighet för oss", säger Boo Rundquist.

Sverige tar matchen handlar bland annat om att berätta om betydelsen av konkurrenskraft. Vad betyder konkurrenskraft för Uddeholm?

"När man som vi säljer 90 procent på export så är konkurrenskraft A och O. Är vi inte konkurrenskraftiga så kommer vi att försvinna. Vår konkurrenskraft bygger framför allt på vår höga kvalitet. Det är den kunderna efterfrågar. Den i sin tur bygger i hög grad på kompetensen hos våra medarbetare. Men det handlar också om sådant som tillgång till bra infrastruktur", förklarar Boo Rundquist.

Här kan du se hur Uddeholm presenterar sitt engagemang i Sverige tar matchen.

(Källa: Svenskt Näringsliv)