Regional verksamhet – start 1 januari 2013

4 januari 2013

Vår service För att utveckla det regionala engagemanget och servicen mot samtliga medlemsföretag hos Industriarbetsgivarna, delas landet upp i fem områden (5 regioner) från och med 1 januari 2013.

Den regionala verksamheten kommer att bedrivas från Stockholmskontoret och att riktas mot varje enskild region, genom regionala team med en ansvarig för varje region.

Syftet med den regionala uppdelningen är att medlemsföretagen inom Industriarbetsgivarna ska ha en nära och personlig partner och att vi ska kunna ge god arbetsgivarservice. Industriarbetsgivarna kommer inte att ha några fasta regionärer vid regionala kontor.

Per Widolf, biträdande förhandlingschefen på Industriarbetsgivarna, kommer att ha övergripande ansvar för den nya regionala verksamheten.

Regionärer-uppdaterad

* Regionansvarig **Ansvarig under Christian Rimmerfeldts föräldraledighet