Arbetsolyckorna minskar i tunga processindustrin

1 november 2013

Nyhet Antalet olyckor har minskat mest i den tunga delen av processindustrin, men fortfarande är risken för att skada sig högre än vid till exempel kemikalietillverkning. Minskningen kan bero på lågkonjunktur, aktivt säkerhetsarbete och entreprenörer som inte anmäler skador.

Läs hela artikeln på process.se