Elektrikerna varslar EIO om strejk – kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom gruv-, stål-, metall- och sågverksindustrin.

4 februari 2013

AVTAL 2013 Svenska Elektrikerförbundet, SEF (Elektrikerna), har den 29 januari 2013 varslat medlemsföretag inom Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) om stridsåtgärder.

Anledningen till varslet är parternas uppfattning kring ett inkasseringsavtal. Elektrikerna vill teckna ett nytt inkasseringsavtal där arbetsgivarna som omfattas av Installationsavtalet varje år ska betala 35 miljoner kronor till Elektrikerförbundets allmänna verksamhet. EIO motsätter sig detta. Läs mer på www.eio.se

Stridsåtgärder NEA-koncernen

Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde som utförs av bolag inom NEA-koncernen.

Dessa stridsåtgärder träder ikraft den 8 april 2013, kl 05.00

Stridsåtgärder Norrbotten, Västmanland och Skåne

Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde som utförs av bolag inom: YIT-koncernen, Elajo-koncernen, Goodtech-koncernen och Vinci Energies Nordic-koncernen.

Dessa stridsåtgärder omfattar följande geografiska områden och träder ikraft i:
• Skåne län den 15 april 2013, kl 05.00
• Västmanlands län den 22 april 2013, kl 05.00
• Norrbottens län den 29 april 2013, kl 05.00

Stridsåtgärderna gäller, enligt Elektrikerna, till dess att parterna träffat ett nytt inkasseringsavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändrats.

- Vi rekommenderar att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel. Det bör noteras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom gruv-, stål-, metall- och sågverksindustrin, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.

För frågor, kontakta:
Robert Schön, Förhandlingschef Industriarbetsgivarna 

Robert Schön Förhandlare
Mobil: 070-594 63 70
Arbete: 08-762 67 32
Email: robert.schon@industriarbetsgivarna.se

Robert Schönn.jpg