Byggnads varslar Sveriges Byggindustrier om strejk – kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom gruv-, massa-/pappers-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK.

1 mars 2013

AVTAL 2013 Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har den 28 februari 2013 varslat medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier (BI) om stridsåtgärder.

Bakgrunden till varslet är de pågående förhandlingarna om nytt kollektivavtal på byggindustrins område. Avtalet löper ut den sista februari och parterna har inte kommit överens om något nytt avtal.

Stridsåtgärderna omfattar cirka 160 byggarbetsplatser, enligt ett pressmeddelande från Byggnads. Åtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag och på arbetsplatser angivna i Byggnads Konfliktobjektslista, se här. Detta kan komma att påverka Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, se konfliktsobjektslistan.

• Stridsåtgärderna träder ikraft delvis den 12 mars 2013, kl. 00:01 (se bilaga 1 & 2)
• och utvidgas den 19 mars 2013, kl. 06:00 (se bilaga 3)

Stridsåtgärderna gäller, enligt Byggnads, till dess att parterna träffar kollektivavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändras.

- Vi rekommenderar att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel. Det bör noteras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom gruv-, massa/pappers- stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.

Robert Schön Förhandlare
Mobil: 070-594 63 70
Arbete: 08-762 67 32
Email: robert.schon@industriarbetsgivarna.se

Robert Schönn.jpg