Cecilia Andersson ny ordförande i Euromines Health & Safety Committee

5 december 2013

NYHET Cecilia Andersson, SveMin och Industriarbetsgivarna, har utsetts till ny ordförande i Euromines Health & Safety Committee. Hon ser uppdraget som en stor utmaning.

Euromines är gruv- och mineralindustrins branschgemensamma organ i Europa och arbetet bedrivs genom ett antal kommittéer där Health & Safety är en kommitté. Arbetsmiljö och säkerhet är högt prioriterade frågor inom, såväl svensk som europeisk, gruv- och mineralindustri. Kommittén har en viktig roll att bevaka ny europeisk lagstiftning inom arbetsmiljöområdet. Benchmarking och spridning av goda exempel är en annan viktig del i kommitténs arbete.

– Det är viktigt att Sverige deltar aktivt i EU-arbetet och är med i ett tidigt skede. På så sätt kan vi bland annat påverka förslag på nya direktiv hygieniska gränsvärden, så de blir praktiskt möjliga att följa för branschens företag, säger Cecilia Andersson.

– Ur ett säkerhets- och humanitärt perspektiv, men även ur konkurrenssynpunkt är det viktigt att samtliga länder följer beslutade direktiv och regler. Sverige ligger långt framme i sitt arbetsmiljöarbete och har en lång tradition av att samarbeta mellan fack, arbetsgivare och myndigheter. Detta ser vi som en viktig framgångsfaktor och något som vi gärna dela med oss av till övriga Europa. Det kommer att bli en stor utmaning att driva arbetet i Euromines Health & Safety Committee de närmaste åren, säger Cecilia Andersson.

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg