Deltidspension

17 december 2013

NYHET Sedan den 1 april 2013 är det möjligt för tjänstemännen inom våra avtalsområden att ansöka om deltidspension. Med anledning därav har parterna åtagit sig att vidta nödvändiga avtalsförändringar, bland annat hantering av administrativa frågor kring s.k. kompletterande premier. Information om dessa regleringar kommer inom kort att ges av Collectum. Det kan observeras att avsättningar och därmed betalning av kompletterande premier sker först från och med den 1 april 2014.

Industriarbetsgivarna återkommer med mer information så snart det är möjligt.