Elektrikerna varslar EIO om strejk – kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom Massa- och Pappersindustrin

30 januari 2013

Avtal 2013 Svenska Elektrikerförbundet, SEF (Elektrikerna), har den 29 januari 2013 varslat medlemsföretag inom Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) om stridsåtgärder.

Anledningen till varslet är parternas uppfattning kring ett inkasseringsavtal. Elektrikerna vill teckna ett nytt inkasseringsavtal där arbetsgivarna som omfattas av Installationsavtalet varje år ska betala 35 miljoner kronor till Elektrikerförbundets allmänna verksamhet. EIO motsätter sig detta. Läs mer på www.eio.se

Varslet omfattar total arbetsnedläggelse för elmontörer, som är anställda på EIO-anslutna företag, som utför arbeten vid Skogsindustriernas medlemsföretag inom avtalsområdet massa/papper.

Stridsåtgärderna träder ikraft den 1 april 2013 kl. 05.00 och omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde.

Stridsåtgärderna gäller, enligt Elektrikerna, till dess att parterna träffat ett nytt inkasseringsavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändrats.

- Det bör observeras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom massa- och pappersindustrin. Vidare rekommenderar vi att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.

För frågor, kontaka: Robert Schön, förhandlingschef Industriarbetsgivarna

Robert Schön Förhandlare
Mobil: 070-594 63 70
Arbete: 08-762 67 32
Email: robert.schon@industriarbetsgivarna.se

Robert Schönn.jpg