Försäkring om föräldrapenningtillägg

16 december 2013

NYHET Såsom informerats i arbetsgivarinformation ersätts reglerna om föräldralön i de centrala avtalen med en försäkringslösning genom AFA (Försäkring om föräldrapenningtillägg, FPT). Avtalsreglerna utgår alltså från och med årsskiftet och ska sluta tillämpas, vilket innebär att företagen inte längre kommer att hantera denna fråga.

Det är den enskilde individen som har att söka ersättning genom försäkringen hos AFA. Detta gäller endast på arbetarsidan. Tjänstemannareglerna i de centrala avtalen fortsätter att gälla oförändrat.

Vissa frågeställningar kan uppkomma i skarven kring årsskiftet. Dessa berörs i utskickad arbetsgivarinformation som finns på vår hemsida.

Läs mer i Arbetsgivarinformation (kräver inloggning)

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg