Han värnar om basen "Hela nettoexporten kommer från basindustrin"

31 januari 2013

BRANSCH Intervju med Per Hidesten i Dagens Industri: Sveriges utrikeshandel har ett överskott på 70 miljarder kronor. Utan skogen, malmen och stålet skulle vi i stället ha ett lika stort underskott. ”Hela den svenska nettoexporten kommer från basindustrin”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Som chef för den nybildade arbetsgivarorganisationen för gruvor, sågverk, pappers- och stålindustri arbetar han hårt för att uppmärksamma sina branschers betydelse.

”I Stockholm kan det vara svårare att förklara, men utanför storstäderna finns inte den här okunnigheten. Där ser man fabrikerna, lastbilarna och tågen varje dag.”

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag sysselsätter omkring 82 000 människor. Men enligt en studie som organisationen har låtit göra är upp till 400 000 jobb inom
andra branscher också beroende av basindustrin.

Dominerar på flera orter

Störst vikt för arbetsmarknaden har basindustrin utanför storstäderna. I flera kommuner står den för över 15 procent av arbetstillfällena. ”Det finns ett antal kommuner
där den stora delen av alla jobb skulle försvinna utan basindustrin”, heter det i rapporten.

Basindustrins andel av nettoexporten har ökat från 75 till 200 procent på tio år. Utan basindustrin skulle exportöverskottet vändas till ett lika stort underskott.

Vill anpassa arbetstiden

Per Hidesten ser årets avtalsrörelse som oerhört viktig. Överst på önskelistan står ett avtal om mer konjunkturanpassade arbetstider. ”På samma sätt som stålindustrin måste resten av företagen inom basindustrin kunna anpassa arbetstiden efter upp- och nedgångar i produktionen.”