Höstens regionträffar

3 december 2013

NYHET Industriarbetsgivarna har under hösten 2013 genomfört ett antal regionträffar runt om i landet tillsammans med TRR Trygghetsrådet. På träffarna gick Industriarbetsgivarnas regionansvariga igenom reglerna för arbetsbrist och hur man som företag genomför driftsinskränkningar.

Vidare berättade TRRs informationschef Ann-Sofi Sjöberg vilka slags stöd de kostnadsfritt kan ge företag som tvingas dra ner på personal, som till exempel hur man bäst kommunicerar med anställda som kommer att sägas upp. 

Industriarbetsgivarna kommer under våren 2014 ha ytterligare regionträffar runt om i landet. Vi kommer även på dessa träffar att ta upp aktuella ämnen, och medlemsföretagen kommer ha möjlighet att möta andra arbetsgivare för utbyte av kunskap och erfarenheter.