Industriarbetsgivarna accepterar OpOs hemställan

16 mars 2013

AVTAL 2013 Idag har Industriarbetsgivarna svarat på de opartiska ordförandenas (OpO) hemställan. Hemställan – som berör den internationellt konkurrensutsatta industrin – avser ett treårigt avtal med sammanlagda kostnadsökningar om 6 procent.

Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna och ansvarig för årets avtalsrörelse, kommenterar:

-  Vi välkomnar en avtalslängd på tre år, vilket ökar företagens möjlighet till långsiktigt planerande, och det är särskilt viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet.

- Vi ser dock att det finns en klar risk att den totala kostnadsökningen kan komma att bli för hög för flera av våra medlemsföretag, vilket är mycket oroväckande. För oss är naturligtvis övergripande fokus de åtgärder som stärker våra företags internationella konkurrenskraft.