Industrins eget kompetensåtagande - panelsamtal på Industridagen

15 oktober 2013

Nyhet På Industridagen hölls igår 14 oktober ett panelsamtal om kompetensförsörjning inom industrin. Där togs den ständigt aktuella frågan om samverkan mellan skola och näringsliv upp. Tekniksprånget är ett av flera goda initiativ där gymnasieelever får chansen att jobba inom industrin efter studenten – och därigenom bli inspirerade att skaffa sig en teknisk utbildning på högskolan.

- Det står också klart att det finns mer att göra i stafettväxlingen mellan skola och arbetsliv, säger Olof Faxander, VD på Sandvik. Vägen framåt kommer att innebära att vi blir ännu bättre på att länka ihop dessa med varandra.LarsIdermark_180x167px.jpg

Lars Idermark, VD på Södra, framhöll industrins attraktionskraft:
- Det är viktigt att vi lyfter fram det positiva med att jobba i industrin för att attrahera ungdomarna.

Medverkade i panelsamtalet gjorde:

  • Olof Faxander VD, Sandvik AB
  • Eva Karlsson VD, SKF Sverige
  • Lars Idermark, VD, Södra
  • Bengt Forsling, Ordf. Teknikcollege
  • Jan-Eric Sundgren, Ordf. Tekniksprånget

paneldebatt_300px.jpg