Information om uthyrningslagen

31 januari 2013

Lagar Den nya personaluthyrningslagen innehåller regler som alla företag som nån gång hyr in personal måste känna till. Det inhyrande företaget har vissa skyldigheter gentemot bemanningsföretagets anställda.

För att hjälpa de inhyrande företagen har Bemanningsföretagen lagt ut information på deras webb http://www.bemanningsforetagen.se/ riktad till bemanningsföretagens kunder.

Bemanningsföretagen kommer efter hand att komplettera med bland annat en broschyr för inhyrande företag och svar på vanliga frågor som de får in.