Kostnadsfri brandsäkerhetsutbildning på webben för gruv- och stålindustrin

6 november 2013

Nyhet Varje timme utbryter en brand på en arbetsplats i Sverige. Branden sprider sig ofta snabbt, och därför är det viktigt att alla vet vad de ska göra. Nu finns en kostnadsfri brandskyddsutbildning för gruv- och stålindustrin. Den görs vid datorn och tar en timme. Utbildningen har tagits fram av Industriarbetsgivarna, IF Metall och Prevent.

Syfte med utbildningen

Målet med webbutbildningen är att ge grundläggande kunskaper om hur bränder kan förebyggas, hur bränder uppstår och hur man ska agera vid brand. Avslutningsvis görs ett test. Målet är att de anställda efter utbildningen ska känna sig trygga och ha kunskap som gör att de varken riskerar sitt eget eller andras liv.

Använd som del av internt utbildningsflöde

Det tar cirka 60 minuter att genomgå utbildningen på webben. Det finns också möjlighet att införliva utbildningen i företagets eget utbildningssystem. Då krävs en utbildningsportal eller ett LMS (learning management system) som stödjer SCORM-standard. Genom att ha utbildningen i det egna systemet kan den användas som en del av ett internt utbildningsprogram. Utbildningen passar bra som en grundläggande introduktion i brandsäkerhet, och kan gärna följas upp med praktiska övningar och specifik information om brandsäkerheten på det egna företaget.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda i branschen, både under och ovan jord och såväl inom produktion och industri som i kontorsmiljö.

Referensgrupp

En referensgrupp med ämneskunniga på ett flertal företag inom de aktuella branscherna (LKAB, Boliden, Uddeholm, Forsmark, Outokumpu), både från arbetsgivar- och fackligt håll, har varit med och tagit fram kunskapsmålen och innehållet i utbildningen.

Kontakt

Kontakta Prevent för att få tillång till utbildningen i ert system (kostnadsfritt).
Lisa Rönnbäck, Projektledare Prevent
Tfn: 08-402 02 030
Mobil: 70-091 52 59
E-post: lisa.ronnback@prevent.se

Cecilia Andersson, Arbetsmiljöexpert Industriarbetsgivarna
Tfn: 08-762 67 19
Mobil: 070-362 67 77
E-post: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

Sprid gärna information om brandsäkerhetsutbildningen vidare inom ditt företag!
www.prevent.se/brandgruvstal

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg