Lyckad dag om kompetensförsörjning

25 oktober 2013

Nyhet Den 17 oktober arrangerade Industriarbetsgivarna en dag om kompetensförsörjning. Medarrangörer var SveMin och Jernkontoret och ett 40-tal deltagare diskuterade frågor om kompetensförsörjning.

De medverkande var personer med ansvar för kompetensfrågor på våra medlemsföretag, i synnerhet från stål-, metall- och gruvnäringarna. De frågor som diskuterades var bland annat Teknikcollege, hur vi kan använda sociala medier i vårt arbete med rekrytering och intresseskapande, samt även högre utbildningar där Luleå Tekniska Universitet stod i fokus. Industriarbetsgivarna, SveMin och Jernkontoret presenterade sina verksamheter och insatser på kompetensområdet och Jernkontorets projekt Järnkoll diskuterades i mindre grupp.

Till konferensen hade Ungdomsbarometern bjudits in för att berätta om ungdomars attityder till arbete, studier och värderingar. Detta var ett mycket uppskattat inslag.

- Vi är mycket nöjda med dagen och min uppfattning är att även våra medlemsföretag uppskattade att få diskutera dessa frågor. Tanken är att vi ska arrangera en dag om kompetensförsörjning varje år och med tanke på den positiva respons vi fick kommer vi att satsa på detta. Då kommer vi att få med aspekter från alla våra branschområden. Det är mycket viktigt att vi har den här kontakten med våra företag i dessa frågor och att de känner att kan vara med och påverka agendan, säger Fredrik Gunnarsson som ansvarar för frågor som rör kompetensförsörjning hos Industriarbetsgivarna.

Har du frågor som rör dagen eller Industriarbetsgivarnas arbete med kompetensförsörjningsfrågor, vänlig ta kontakt med Fredrik Gunnarsson. Kontaktuppgifter finns i högerspalten på sidan.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg