Marknader utanför Europa motvikt när den ekonomiska krisen pressar skogsindustrin

13 mars 2013

Bransch Nordafrika, Mellanöstern och Asien räddar försäljningsvolymerna för svensk skogsindustri. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2012. Totalt sett så pressas dock skogsindustriföretagens lönsamhet av den svaga marknadsutvecklingen i Europa. Branschens totala exportvärde sjönk i fjol med 4 procent till 123 miljarder kronor, jämfört med 2011.

Lägre priser och starkare kronkurs mot viktiga exportvalutor gjorde 2012 till ett tufft år för Skogsindustrin. Bristande lönsamhet ledde till att två pappersbruk, fyra pappersmaskiner och åtta sågverk lades ned eller aviserades om nedläggning. Trenden med rationaliseringar och expansion till nya marknader för att stärka konkurrenskraften fortsatte även under det fjärde kvartalet. Läs hela artikeln.

Ladda ner Kvartalsrapporten här