Medlingsinstitutet beslutar att Svenska Byggnadsarbetare-förbundet och Sveriges Byggindustrier ska skjuta upp sina varslade stridsåtgärder

18 mars 2013

AVTAL 2013 Medlingsinstitutet har i dag, efter begäran av medlarna, beslutat att Svenska Byggnadsarbetare-förbundet och Sveriges Byggindustrier under 14 dagar ska skjuta upp de varslade stridsåtgärderna. Det skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

 

– Om medlarna begär det har Medlingsinstitutet möjlighet att besluta att part ska skjuta upp sina stridsåtgärder i två veckor, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

– Det är en möjlighet som används sällan, men medlarna har bedömt att de behöver mer tid för att kunna nå en lösning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundets tre varsel mot Sveriges Byggindustrier skulle träda i kraft tisdagen den 19 mars och onsdagen den 20 mars. Sveriges Byggindustriers så kallade spegellockout skulle träda i kraft den 25 mars.

Enligt 49 § MBL får Medlingsinstitutet på medlares begäran besluta att en part ska skjuta upp varslade stridsåtgärder om det "främjar en god lösning av tvisten". Paragrafen infördes i MBL år 2000.

Läs hela pressmeddelandet från Medlingsinstitutet här