Nya regler om sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet och planerade utbildningar

16 december 2013

NYHET Den 1 juli 2014 träder nya regler på arbetsmiljöområdet ikraft, innebärande att direkt straffsanktionering ersätts med sanktionsavgifter. Vilka regler som kommer att få sanktionsavgifter beslutas först i slutet på mars 2014. Industriarbetsgivarna har därför valt att först efter beslutet, under våren 2014, erbjuda ett antal träffar i ämnet för våra medlemsföretag.

Industriarbetsgivarna kommer då att gå igenom hur det nya regelsystemet är uppbyggt och vilka av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och paragrafer som kommer att omfattas av de nya reglerna. Även om denna regeländring kan få en del allvarliga konsekvenser för företagen, är det enligt vår bedömning ingenting som kräver en- eller tvådagarns utbildning. Detta sagt med anledning av att ett flertal kurser som just nu erbjuds på marknaden av diverse kursanordnare.