Nytt nummer av Arbetsrätt och Arbetsmiljö ute nu

20 november 2013

Nyhetsbrev Nu finns ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Arbetsrätt och Arbetsmiljö publicerad på vår webbplats.

I det här numret berättar vi om Budgetpropositionen 2014, den nya lagrådsremissen om gymnasiala lärlingsanställningar samt avgöranden från Arbetsdomstolen samt EU-domstolen. Vi berättar även om Kammarrätten i Stockholm som har avgjort ett mål om hur så kallade ”stanna kvar-bonusar” ska hanteras avseende arbetslöshetsersättning.

Vår fördjupningsartikel handlar om arbetstagares kritikrätt och sociala medier.

Läs nyhetsbrevet